guede consciencie heb tot
hem seluen. ende dat guede ge-
rucht is hem noet om sijns
naesten. Dit secht die alre
selichste lere [rood onderstreept augustinus]
Waer van dat ihesus selue
                         dinck en verwecht alsoe
seer tot gueden als die
eerlike ende guede con-
uersacie onser ouersten
Wij lesen dat ludo-
wicus die connick van