die prince onser selicheit
secht. Alsoe sal v lijcht
luchten voir den menschen
op dat sie glorificiren uwen
vader die in den hemel is
 [rood onderstreept Het is te merken dat]
                 vranckrijck vraechden
op eenre tijt waer om
nv geen miraculen ge-
schieden ouermyds den
princen ende prelate alst
hier voirmaels dede