want hie en sal hem sel-
ue daer niet in dringen
want nyemant en sal hem
selue die eer aen nemen mer
die geroepen wort van goe-
de als aaron [rood onderstreept Augustinus]
                 heligen geest welken toe
behoert miraculen te
doen. mer nv werden
sie gecoren ouermyds
conningen ende princen
want die en mogen geen
mirakel doen [regelvulling]