de got bijden heiligen gheest die dinghen
die te geschien waren. alze van cristus toe coem
ste inden vleysche Ende van sijnre passien ende
van sijnre verrijsenisse ende van sijnre opuaert
ten hemele Ende vanden gauen des heiligen
gheests. ende van sijnre toe coemste ten doems-