daghe Ende om datmen hare prophecien te
bet ende te vaster gelouen soude. soe voerseiden
sij voel dat haren volc den ioden gheschien
soude Ende sij pijnden hem dat volc te bekeren
van haren zonden mit hare predicacien Die
derde waren die heilighe apostolen die [i doorgestreept]