voldaen sagen die beloeften die got den pa-
triarken beloeft hadde ende sinen propheten
vertoent had. dat cristus ihesus onse lieue heer
gheboeren soude werden van eenre maghet
dat was maria Sij wanderden mit hem op
dese werelt ende sagen sijn werken. ende hoer-