den sijn leer. die sij na sijnre passien. ende na
sijnre verrijsenisse. ende na sijnre opuaert ten
hemele dat sij sagen mit haren oegen Doe
sij den heiligen gheest ontfangen hadden van
bouen. oeuervloedelic predicten alle die wer
relt doere. ende hebbense ons gelaten in ghe