scrifte Ende dat sij predicten ende leerden dat
confirmeerden sij mit haren preciosen bloede
dat sij om cristus geloeue mynlic ende blidelic
wt storten mit menigherhande martelien
Als dat passionael. ofte aurea legenda. die
wij hier voirtijts te duytsche wten latijn