maecten orcont Die ander partien vander
scrifturen heetmen allegorie. ende dit sijn
die wande ofte die mueren diemen sticht
opt fondament Allegorie dat is. als bij
enen werck dat historielic gheschiet is. een
gheestelic dinc beteykent wert bij figuren