dat te gheschien is. Die derde partie heet
men tropologie. ende dat is. als wij wter
scrifturen trecken. ende dair in vijnden ende
merken hoe wij dair na gheestelicken scul-
dich sijn te leuene Ende dit sijn die ghespan-
ne ende dat dack vanden gheestelicken ghe-