den bijden water. Want sij is wel ghelijcke
abrahams putte. dien sij hieten barsabee
dats oeuervloedicheit. want watmenre wt
schiep hij bleef altoes euen vol. Also ist bij
der historien dair mach elc na sinen staet
gheestelic wt nemen dat sinen stade betaemt
nochtant blijft sij euen vol. Want fulgencius