te hem dat sij dair niet an misdoen
en mochten met reden den [c verbeterd uit d]oninc dat
te vragen / So dat doe hoirre zesse
vanden notabelsten wt horen heer ende die
sinen liue naest waren hem te voeten
vyelen ende vraechden hem aldus [regelvulling]