Z Eer hoge edel coninc ende
genadige prence Wij sien
ende vernemen wael na allen
teykenen ende gelijkenissen / Dat wij huden
vp desen dach den strijt met onse vyan-
den hebben sullen god wille v die victo-