rie ende zeghe dair af gunnen gelijken
wij dair met volre herten omme wenschen
ende gode bidden / Nv begeren wij dan van uwer
genaden te weten jn wiens geselscappe