v wille gelieuen te wesen / Wair bij ons
die uwe getruwe ondersaten sijn Of bijden
franssen heren Die coninc sprac Ghij heren
on trouwen neen also niet Al jst dat jc
my geconsenteert hebbe dat die franse
heren die my wt verden landen te dienste