Ic en wraechder om no bade
Ic wilt weten ende niet el
Berecht mi dat nouwen rade
Ende of ghiit niet doir minne wille
Doen en wilt soe doetet doch doir hair