Die ghi mint int herte stil
Ende die v leuen duet in waer
Thehans soe waerdicht gheconfiteert seer
Alsoe mi van hair ghewouch
Die min leuen duet in seer
In speel sprac ic ende loech