Al bad mi nv in speel
Ic bidde v vrouwe dat ghi begheeft
I Oncheer des en doe ic niet
Want ic een gheerde nien dinc gheen
Ic votene diemen ter werelt pleghet
Soe seer als ic doe dese alleen