Hier beghint dat leuen des heilighen vaders sinte
francisci. alsoet die deuote leere bonauentura
versament ende ghemaict heeft. Hoe dat hij leefde
doen hij nochtan in sijnen weerlicken staet was.