die littere gheleert was totter coemenscap gheset wert
 Nochtan ouermits die ghenade gods die hem vroech
by stont / soe en verdwaelde hij niet onder die ionghe-
linghe al was hij daer toe gheneycht inden vleysche-
licken leuen. Noch en sette sijn hope niet mitten ghieri-
ghen coepluyden al was hij totter winninghen ghe-