hans baptisten gebuert
D it seyt die here Hoert
ghi eylanden ende aenmerct etcetera
Euangelie  E lijzabeths
tijt is vervult etcetera  Guede
                      den der weerdicheit des of-
ficijs. want hi quam als een
morghen steern op dat hi ons
yerst sold baetschappen
die ewige blijtschap. dat