I ohannes  leringhe
is sijnen naem
ende in sijnre ge-
buerten sullen
der voel verblijden  Wi vie-
                      is Christum onsen here die
dat waer licht is Op dat
hi voer sijn aensicht sold
ghaen te bereyden sijn we-
ge  [rood onderstreept Ten iij.] om dat die reden