ren hueden sunte Johannes ge-
buert. ende dat om drie re-
den  [rood onderstreept Ten yersten] om die
reden der heilichmakinge
want hi is geheilicht in sijn-
re moeder lichaem Ende dat ge-
                      der vroelicheit die sijnen ol-
deren endevoel anderen geschiet
is in sijnre gebuerten Daer om
ist wael salich dat wi ons
in sijnre gebuerten verblijden
Ende maken den here enen hoech