schieden doe [rood onderstreept Maria] tot sijn
moeder quam Elisabeth. ende
daer om soe als [rood onderstreept Iohannes] om
sijn heilicheit ende puer leuen
verdient heeft in te ghaen
in dat rijck der hemelen
                      tijtlicken dach in blijtschappen
Dat geschiet als wi sijn ze-
den ende leue ons pijnen nae
te volgen Want als die heer
selue tuycht soe was hi een
lanteern barnende ende luchtende