Ende also te bliuene emmer mer
Doe warpsoese in rouwen ende in seer
Vter bliscap dar soese brochte toe
Het geviel dat claris ens morgins vroe
Ontspranc ende ward geware