ghende vader collacien
ghemaect heeft Ende was
een edel wijs wael spre
kende man Want sijn syn
nen die hi voert brenct
sijn allen geesteliken men
schen seer orberlick Ende
                      swaer of ommogelic dunc-
ket wesen dat si dat na
horen verstande niet en
ordelen. mer sient aen
naeder edelheit ende nae-
der volcomenheit der
gheenre diet gespraken