een vrouwen cloester  Wt
ondervynden heuet hij
gescreuen vten synnen
want hi die woerde v-
ten werken ruerde hij
die tonge alsoe dat hi der
volcomenheit alre moni-
                      gesceyden. daer om waren
hoer synnen van gode also
verlicht dat hoer woerde
die sij wtspraken den on-
besochten ende den ongeoef-
den menschen om hoere
onghewoenlicheit swaer