hi ghesticht. noch tot anders
ghenen eynde en draecht al
sijn leeringhe  Het was w-
el noet dat hi die ghene die
tgheloue ontfanghen hadden
                      sinnen ghenoech wesen wil
le  Dit te voerhoden. ende alle
menschen totten sin [verbeterd uit siji] cristi te
trecken. So heeft sunte pau-
wels sijn epistolen ghescre-