epistelen  Ende dit mach die
zake wesen. Want inder ew-
angelien is een edel puerheit
. die sober is van alre ander-
heit. ende een onbegripelic lic-
                                 ist dat dese epistelen den ghe-
nen die latijn verstaen. ende
den grieken. ende den ebreusc-
hen orbaerlic sijn ende nutte
So sijn si oec den duutschen