Mer si willen dat dat ewan-
gelium hem volghe. ende diene
na haren verstane. alst hem
ghenoecht: Ende hier wt coe-
mt menighe dwalinghe.
Om dat een yeghelic sinen
                                 mits dat die epistelen swaer
sijn. ende dicwile mit luttel
woerden veel sinnes begri-
pen. want latijn is bequa-
mer mede te spreken. dan
duutsche. daer om is hem