Dat ic die poente moet wel geraken
Ende een goet ende daer af maken
Volcomelijc na der waerheide
Als mi broeder ghijsbrecht seide
Een begheuen willemijn
Hi vant in die boeke sijn
                         Daer hi loen af waent ghecrighen
Meneghe worpt si ondervoet
Die op staet alst haer dunct goet
Minne maect sulken milde
Die lieuer sine ghiften hilde
Dade hijt niet bider minnen rade