Hi was een out ghedaghet man
Die nonne daer ic af began
Was houesche ende subtijl van zeden
Men vint ghene noch heden
Die haer ghelijct ic wane
Van zeden ende van ghedane
                         Noch vintmen liede soe ghestade
Wat si hebben groet oft clene
Dat hen die minne gheeft ghemene
Welde bliscap ende rouwe
Selke minne hetic ghetrouwe
In constu niet gheseggen als