arbeyden so blijftet onder hem
ligghende. Ende comt spader ter
herberghe dan of hijt mit maten
ghedreuen hadde. Ende somtijt
dat meer te beclaghen is ont-
blijft hi mit allen inden we-
                         ghen. Want ghenoechlike
dinghe en ghenoeghen hem
niet oermids bitterheit haer-
re pinen. Ende die zi[e interlineair toegevoegd]cte is harder
te liden dan den arbeyt der ghe-
zonder lude is Die lichamelike