ghe. Daer om seghet sunte pauwe-
lus uwen dienst sal redelijc we-
sen dat is mit ondersceyde dat
vleysch te dwinghen ende niet
te verderuen. mer den ghebreke
te steruen. ende dat gheen here en
                         ke castijnghe is vorderlijc die
zonden mede te purgeren. die
zonden mede te dwinghen. die
doechden mede te vermeerren.
gheesteliken troest mede wt te
persen. also die wijn inder per-