werde. mer een knecht bliue.
Recht als dat vruchtbaer
erue. ist datment niet en bou-
wet so verwilderet. ist datmen
te veel vruchten of hebben wil
                         sen wtgheperset wort tot stich-
tinghe des naesten ende verdien-
ten der glorien.
D Ie derde voortganc staet
in een instortinghe des