ge so wilter her weder comen.
ende sprict onse here in der ewange-
lien. Siet dat gi bereet sijt.
want gin wet nit wanner
nog welges dags des menschen
                           sulen. Dats dat hen nit
verstoln en werde. Dander
es dat hen tfur nin verles-
sche. op dasse heme ligt en
iegen brengen. Terde es